Mentor

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök

Uppstart ht 2012

Förmiddag

 • 09.00 Information, peppning, mm. PPT med formativ bedömning.
 • 10-12 Workshop om formativ bedömning
  • Vi delar TE11
  • Fridas PPT
   • Exempel på matriser, generella med kriterier och provspecifika
   • Instruktionen nedan
  • Läsa engelsk text med moraliskt uppbyggligt innehåll, 20 min
  • Skriva, återberätta essensen i texten, 20 min
  • Skapa bedömningsmall utifrån ett tomt formulär, 20 min
   • Vilka kriterier
   • Vilka aspekter
   • Formulera i rutor i tom mall med rubriker.
  • Diskuterar exempel på mallar, 10 min
  • Eleverna förbättra, 10 min
  • Byter uppsats, bedömer och lämnar tillbaks uppsats med sin mall. 20 min
  • reflektera över bedömningen, diskutera. , 10 min

Lunch på skolan

 • Vi har sagt till om att våra elever äter på skolan

Eftermiddag

Studiebesök 1 . TV4

Samling 13.45: Tegeluddsvägen 3-5

Studiebsök på tv

 • Vi ger några tekniska frågeställningar som de kan reflektera över
 • Det är en uppgift att de ska reflektera över det viktigaste på besöket. Detta ska de skriva på engelska.

En grupp om 25 är inbokad på TV4/Nyhetsbolaget.

Välkomna 14.00 den 21 augusti. Fråga efter mig i receptionen.

Mvh
Thomas Willtorp
Kommunikationsansvarig
Nyhetsbolaget Sverige

Studiebesök 2 - ej klart

Kontakta dessa och fråga:

Tidningshus

kanal 5

Danderyds sjukhus, Karolinska

 • Tele 2 Inte ringt
 Du kan ringa detta nummer: 08-56 26 40 00 (vx)
Pia Ålstrand hr
Birgit Imponen 070 56 26 46 07.
birgit.imponen@tele2.com

Studiebesök kommande

 • Bahnhof Svarade inte
 • SVT Funkar inte
  • Ledsen. Vi har lediga tider (16.30) 5/9, 10/9, 12/9, 26 och 27/9.

Man skulle kunna använda http://www.transfer.nu/Transfer/skolor/skolor.jspx?pageId=3

 • Trimble ?
 • Ågesta kärnkraftverk
  • http://www.antus.org/bunker/%C5gesta.htm
  • Thomas Rådeby som jobbar på SVAFO som ansvarig för avvecklingsarbetet/planeringen för Ågesta. Idag delar SVAFO och Vattenfall på ägandeskapet för Ågesta men snart kommer SVAFO att överta det kärntekniska tillståndet för denna anläggning.
Koordinater

WGS 84 (lat, lon):
  N 59° 12.331', E 18° 4.848'
WGS 84 decimal (lat, lon):
  59.20552, 18.08080
RT90:
  6567148, 1629997
SWEREF99 TM:
  6567001, 675903

Återkoppling

 • Första engelskalektionen kommer sedan att användas för att eleverna ger respons på varandra
 • Första fysiken kan förhoppningsvis ta upp prefix och tiopotenser från besöket, GBps, Tbytre, osv

Mentorsrollen

  • Samla in omdömen på SchoolSoft
  • Inför mitterminskonf rapportera elever m otillräckliga resultat
  • Verka för att elever gör prövningar
  • utv samtal
  • föräldramöten v behov
  • kontaktperson mot hemmet
  • v terminsstart uppdatera kontaktuppgifter i SS
  • Rapportera till Lura om elev byter inriktning, slutar etc
  • Mentorstid ca en ång per vecka. I samband m lektion.
  • SL-kort, nycklar, inloggn SS
  • Informera om aktuella händelser.
  • Ansvara för utvärderingar och att klassråd genomförs.
  • info om handboken, likabebandlingsplan, drogplan och examensmål.
  • Rapportera elever som mår dåligt till elevvårdsteamet (även misstankar om drogberoende), eller elever med hög frånvaro
  • Överblick över elevens studiesituation, kursval, studieplan, individuella scheman, etc.
  • Samla in blanketter till Laura.
  • Stämma av CSN-frånvarouppgifter.
  • Delta i och ansvara för klassaktiviteter.


Skolavslutning 2012

Tal till TENF111 vt 2012

Anteckningar från föredrag på beroendedag v13 2012

Jag kommer att anteckna frågeställningar som berör klassen och som vi kan ha på efterföljande diskussion.

Ren idrott

 • På vilket sätt är det viktigt för er att ha kunskap om doping?
 • Hur vanligt med doping inom motionsidrott. Varför dopar man sig där?
 • Jämför grupptryck om rökninng. Många tror att alla andra tycker det är snyggt med muskler.

Non Smoking Generation

 • Finns det myter om tobak? Glasfiber i snuset, sant eller inte?
 • Är det för mycket temadagar om rökning eller beroende?
 • Är det onödigt ta bort bilder på cigaretter från filmen om STG
 • Malawi, barnarbete, förgiftning genom beröring
 • Varför tror ni det finns tankar om att snus är mindre farligt än rökning.
 • Marlboro och kläder.

Spelberoende

beroende, missbruk


Facebook dataspel Se filmer Teveserier

Tidigare sidor från högstadiet

Att vara mentor på högstadiet innebär helt andra utmaningar vilket denna sida handlar om.