Matematik specialisering

Från Wikiskola
Version från den 8 november 2016 kl. 18.34 av Johanvictor (Diskussion | bidrag) (Länkar och tips)
Hoppa till: navigering, sök

Styrdokument

Skolverkets kursplan

Meritpoäng

utbildningssidan om meritpoäng

Kurser på KTH

Matematisk cirkel

Linjär algebra för gymnasister

Vad säger Skolverket?

Kan vi låta våra elever läsa kurser på KTH för matematik specialisering?

Läraren som beskriver undervisningen sätter betyg. Det är ju möjligt att samarbeta. Prata med KTH och se vad de säger. Viktigt med behöriga lärare. Eleverna måste vara inskrivna på gymnasieskolan. Eleverna måste läsa utifrån sitt program. Det finns inte reglerat att man inte kan samarbeta.

Kan vi låta andra undervisa?

ja, se nedan.

Hur mycket tid behöver vi lägga ut?

Poängen är inte kopplade till tiden. inte sagt exakt antal timmar. Undervisning är definierat i första kapitlet i skollagen som målstyrda processer under ledning av lärare. En lärare på KTH är inte behörig. Om vi ha lärarledd undervisning hos oss som komplement så fungerar det. Exempelvis den matematiska cirkelns kurs som motsvara 50 poäng består av 15 seminarier á två timmar. Lägger vi till 10-15 timmar hos oss som består av problemlösning och reflektioner så är vi hemma.

Måste läraren delta i kurserna på KTH?

Ja.
Om man anser att undervisningen på KTH är till gagn för eleverna och ger ledning och stimulans så är det ett bra kursinnehåll. Hur man hittar former är man fri att välja. Det måste vara förenligt med betygsättning. Det måste vara tydligt hur de blir bedömda enligt centrala innehållet och kunskapskraven. Om vi går på föreläsningar tillsammans så låter det bra. Tydligt för eleverna är viktigt.

Skolverket kan inte göra den bedömningen hur vi ska lägga upp undervisningen. Det är upp till den undervisande läraren. Om vi anser att samarbetet är utvecklandet så är det OK.

Dessutom är det bra fortbildning för läraren i fråga.

Länkar och tips

Mycket bra tips om hur man lär sig matematik från grunden

Extra övningar i linjär algebra (av Armin Halilovic på KTH)

/ Linear Algebra Done Wrong. (av Sergei Treil)


Abeille transp.png Johan Molnö har skapat och delar

Lösningar till vissa uppgifter