Matematik 3C

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök

Den här sidan håller på att struktureras om för att exakt följa centrala innehållet i kursplanen.

Aritmetik och algebra

Repetition algebra för Ma3c
Begreppet absolutbelopp
Begreppet polynom
Rationella uttryck

Samband och förändring

Kontinuerliga och diskreta funktioner
Begreppet gränsvärde
Polynomfunktioner av högre grad (rationella funktioner och asymptoter?)
Pascals triangel
Repetition algebra Ma3c

P R O V

Derivator

Problemlösning med derivatan
Detta är en sammanfattning som introduktion till avsnittet om derivator. Den innehåller ett fysikproblem med en måsjägare.
Begreppen sekant och tangent
Ändringskvot
Derivatan för en funktion
Deriveringsregler för potensfunktioner
Talet e
Deriveringsregler för exponentialfunktioner
Problemlösning exponentialfunktioner - Utökning av CI
Deriveringsregler för summor av funktioner
Bestämning av derivatans värde för en funktion
Metoder för lösning av extremvärdesproblem
Tillämpningar på derivatan och problemlösning av max- minkaraktär - Fördjupning
Teckenstudium och andraderivatan
Funktions graf och dess första- och andraderivata
Repetition derivator

P R O V

Geometri

Egenskaper hos cirkelns ekvation
Enhetscirkeln
Definiera trigonometriska begrepp
Areasatsen
Sinussatsen
Cosinussatsen
Repetition Geometri Ma3c

Integraler

Begreppet primitiv funktion
Bestämda integraler
Sambandet mellan integral och derivata
Bestämning av enkla integraler i tillämpningar

P R O V

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Problemlösning Mittag-Leffler

http://www.mittag-leffler.se/publications/specialarbeten-i-matematik-for-gymnasiet

Relevans

Relevansuppgiften i Ma3c

Se om ditt hem

Klimatet sommaren 2018