Matematik 2C

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Taluppfattning, aritmetik och algebra

Begreppet logaritm

motivering och hantering av logaritmlagarna.

Motivering och hantering av algebraiska identiteter inklusive kvadrerings- och konjugatregeln.

Begreppet linjärt ekvationssystem.

Algebraiska och grafiska metoder för att lösa exponential-, andragrads- och rotekvationer samt linjära ekvationssystem med två och tre obekanta tal.

Utvidgning av talsystemet genom introduktion av begreppet komplext tal i samband med lösning av andragradsekvationer.

Geometri

Begreppet kurva,

räta linjens ekvation

parabelns ekvation

hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp.

Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om likformighet, kongruens och vinklar.

  • Geometri. Likformighet, transversalsatsen, randvinkelsatsen, kordasatsen, bisektrissatsen.

Samband och förändring

Egenskaper hos andragradsfunktioner.

Konstruktion av grafer till funktioner samt bestämning av funktionsvärde och nollställe, med och utan digitala verktyg.

Sannolikhet och statistik

Statistiska metoder för rapportering av observationer och mätdata från undersökningar inklusive regressionsanalys.

Metoder för beräkning av olika lägesmått och spridningsmått inklusive standardavvikelse.

Egenskaper hos normalfördelat material.

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg.

Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.

Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

Algebra som ska sorters in

Intro Algebra Ma2C

Förenkling av uttryck

Ekvationer Ma2C

Kvadrerings- och konjugatregler

Parentesmultiplikation

Kvadreringsregeln Ma2C

Konjugatregeln Ma2C

Ekvationer med x^2-term

Andragradsekvationer

Enkla andragradsekvationer

Fullständiga andragradsekvationer

Kvadratkomplettering

Diagnos 2 med pq-formeln

Gnome-dev-printer.svg
Du kan printa denna! Snabbdiagnos 2


Andragradsekvationer och rötter

Komplexa tal Ma2C

Rotekvationer

Problemlösning med ekvationer

Ekvationslösning med faktorisering

Dataövning - konsekutiva tal

Repetition inför prov Algebra Ma2C

Facit och bedömning

Christers bedömningsmall från mellandagen bör finnas här. Lösningen är till Prov 1 ver 4 (2013)

Nationellt prov Ma2c