Matematik 1c

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök

Innehåll

Innehåll i Matematik 1c

Taluppfattning, aritmetik och algebra

Tal och talmängder

Reella tal

Negativa tal
Rationella tal
Tal i bråkform

Primtal

Delbarhet

Faktorisering

Talbaser

Potenser

Tiopotenser och prefix ?

Avrundning - ?

Algebraiska uttryck

Begrepp inom algebran

Skapa uttryck

Algebra och modeller

Linjära ekvationer

Grafisk ekvationslösning

Potensekvationer

Problemlösning med ekvationer

Omskrivning av formler

Linjär olikhet

Repetition

Geometri

Grupparbete Geometri Ma1c

Definition, sats och bevis

Geometriska satser och bevis - Vinklar

Geometriska figurer

Trigonometri (sinus, cosinus, tangens)

Vektor och dess representation (skalär/vektor)

Addition och subtraktion av vektorer

Multiplikation - vektorer

Likformighet

Samband och förändring

Procentbegreppet, promille, ppm, procentenheter

Förändringsfaktor

Index, lån, amortering

Funktion, definitions- och värdemängd

Egenskaper hos linjära funktioner

Proportionalitet

GeoGebra

Egenskaper hos potens- och exponentialfunktioner

Potensfunktioner

Exponentialfunktioner

Representationer av funktioner

Begreppen ekvation, olikhet, algebraiskt uttryck, funktion - skillnaden

Sannolikhet och statistik

Statistiska metoder i samhället

Beroende och oberoende händelse

Hur stor är chansen?

Oberoende händelser

Spel, risk- och säkerhetsbedömningar

Händelser i flera steg

Hur ofta inträffar en händelse?

Monty Hall

Sannolikheterna bakom Kasta_gris

Problemlösning

Strategier för matematisk problemlösning

Privatekonomi, samhällsliv, tillämpningar

Matematikens kulturhistoria

Nationellt prov Ma1c

Exempel på gamla nationella prov