Entreprenörskap

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök


Den här kursen finns på Wikiversity.

Innehållet i kursen Entreprenörskap.

För en vikarie i entreprenörskap

Case: Lärare för en dag

Titta även på denna uppgift:

Konstruktionsuppgift - Apberget

CI 1 Intro till entreprenörskapen

CI 1 Entreprenörskapet Sälj dig själv!

CI 1-2 Om entreprenörskap

CI 2 Idéutveckling

CI 3-5 Entreprenöriella egenskaper

CI 1-8 Ett välgörenhetsprojekt

CI 2 Idéer och upphovsrätt

CI 2 Mini-CASE: Tidningsdöden

CI 3 Projektmetodik

CI 2-5, 7 Projekt DICE

CI 2-5, 7 CASE: HundNytt.se

CI 2-5, 7 CASE - Skolkatalogen

CI 6 Film i entreprenörskapen

CI 6 Intro till Photoshop

CI 6 Marknadsföring

CI 6 Wordpress

CI 8 Finansiering och ekonomiska planer

Webbstjärnan

Mot slutet av kursen Entreprenörskap

Tävlingar i Innovations och Entreprenörskap

Centralt innehåll

Förkortningarna ovan, CI och en siffra, hänvisar till det centrala innehållet enligt nedan.

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  1. Entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.
  2. Idéutvecklingsprocesser: hur man skapar, värderar, förverkligar, vidareutvecklar eller överger idéer inom projektets verksamhetsområde. I samband med det behandlas hur produkter och idéer skyddas genom lagar och andra bestämmelser, till exempel upphovsrätt.
  3. Grundläggande projektmetodik: hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. I samband med det behandlas hur man identifierar, skapar och samverkar i nätverk.
  4. Grundläggande mötesteknik och dokumentation.
  5. Ledarskap och grupprocesser. I samband med det behandlas problemlösning.
  6. Tillämpad marknadsföring inom projektets verksamhetsområde utifrån lagar och andra bestämmelser.
  7. Presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation.
  8. Finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.