Entreprenöriell stadsvandring

Från Wikiskola
Hoppa till: navigering, sök

Entreprenöriell stadsvandring

Uppgift: ni ska gruppvis, 3-4 personer undersöka stadens försäljningsverksamhet. I uppgiften ingår också att intervjua en företagare samt att ta en selfie tillsammans med denna. Om inte företagaren vill detta så kan man fotografera produkten istället. Allt redovisas i en presentation på dagen efter… Följande frågor ska besvaras:

OBS: vi äter lunch på Jakthornet, restaurang i närheten av skolan kl.12.30.


1. Bakgrundshistoria: berätta om vilken företag/verksamhet ni valt och vad de tillverkar.

2. Omfattning: Hur många anställda har företaget?

3. Budget: Vad tror ni företaget har för budget? Vad kostar varorna att handla in och vad säljer man sedan varorna för, för att kunna gå med vinst?

4. Ekonomi: Är företaget lönsamt? Lönsamt behöver inte bara handla om pengar…

5. Framtida mål: Hur ser framtiden ut för företaget? Kommer det att expandera eller avvecklas? Hur är konkurrensen?Intervjufrågor: Valfria intervjufrågor till någon person som arbetar på företaget. Minst 5st frågor.

Exempel på frågor:

Hur kom det sig att du arbetar med detta?

Hur länge har du arbetat med detta?

Hur många år har du gått i skolan?


Återsamling på skolan kl.13.30!


Lycka till!